Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa BHP

Instrukcja BHP 

Instrukcje BHP ogólne i dla każdego stanowiska pracy są obowiązkiem pracodawcy, narzuconym przez kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zależnie od specyfiki stanowiska, stosowanych technologii, maszyn i występujących zagrożeń każda instrukcja BHP wymaga uwzględnienia wszystkich tych czynników.

Korzystając z profesjonalnej wiedzy specjalizujemy się w przygotowywaniu takich instrukcji dla różnych stanowisk, kierując się zarówno przepisami prawa, jak i niepisanymi prawidłowościami, doświadczeniem życiowym i założeniami pozwalającymi przewidywać wszystkie możliwe zagrożenia i wskazywać sposoby ich unikania.

Przygotowana przez nas instrukcja zawiera reguły i procedury bezpiecznego postępowania wynikające z przesłanek technicznych stanowiska, logicznego myślenia oraz możliwości, jakie stwarzają nowoczesne środki ochrony osobistej.

Sporządzamy zarówno instrukcje ogólne, dla zakładów, biur, urzędów, instytucji, jak i instrukcje szczeblowe, dla pracowni, laboratoriów czy stanowisk.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482