Szkolenia wstępne Ppoż

Pomagając spełnić obowiązek pracodawcom organizujemy profesjonalne szkolenia, podczas których przyszli pracownicy zdobywają wiedzę na temat zasad postępowania w czasie pożaru, dróg ewakuacyjnych, zagrożenia pożarowego, poznają typowe oznakowania i sposób oraz miejsce ulokowania sprzętu p.-poż.

Na zajęciach zapoznajemy z regulaminową procedurą ewakuacji oraz procedurami alarmowymi, a także z instrukcją pożarowa konkretnego obiektu.
W ramach zajęć praktycznych instruujemy, jak rozpoznawać typy gaśnic, do czego je stosować i jak wygląda prawidłowa obsługa.

Szkolenie wstępne skierowane jest do wszystkich pracowników obiektu i może być rozszerzone o informacje dodatkowe w budynkach o wysokim zagrożeniu pożarowym. 

Dla wygody pracodawców jako MJ Szkolenia realizujemy także łączone szkolenia ppoż i BHP – zarówno wstępne, jak i okresowe. Stałym współpracownikom oferujemy atrakcyjne ceny i dogodne terminy szkoleń. Obszarem naszego działania jest głównie całe województwo mazowieckie.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482