Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego powinno być zlecone przez pracodawcę i wykonane przez zakładową służbę BHP lub firmę zewnętrzną

Sporządzenie takiej oceny w większych zakładach jest niemożliwe do wykonania samodzielnie, dlatego wymaga wsparcia specjalistów z doskonałą znajomością zasad BHP.

Pracodawcom oferujemy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którą składa się zebranie informacji niezbędnych do sporządzenia raportu, obejmujących rodzaj stanowisk, wyposażenie, stosowane technologie, czynniki niebezpieczne, środki ochrony indywidualnej, zidentyfikowane zagrożenia.

Na podstawie zebranych informacji dokonujemy identyfikacji zagrożeń oraz przygotowujemy ocenę szacunkową według wg Polskiej Normy PN-N-18002 lub innych dopuszczalnych, stosowanych w praktyce metod.

Etapem końcowym pracy jest wskazanie działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie tego ryzyka.

W konsekwencji otrzymujecie Państwo szczegółową dokumentację zgodną z w § 39 a ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482