Kursy UDT - Uprawnienia Zawodowe Operatorów

UDT logogo urzędu dozoru technicznego

UDT - Urząd Dozoru Technicznego

Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska.

Nasza firma od wielu lat zajmuje się szkoleniami dotyczącymi obsługi urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego.

Wierzymy, że nasze szkolenia pozwolą Państwu nie tylko zdobyć stosowne uprawnienia ale przyczynią się również do bezpiecznej i sprawnej pracy.

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakesie zorganizowania szkolenia, zgłaszamy wnioski do UDT o przeprowadzenie egzaminu w naszej firmie, lub w firmie gdzie odbywa się szkolenie.

 

Kogo szkolimy?

Kursy prowadzimy zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i dla firm.
Dla większej grupy uczestników przeprowadzamy szkolenie w siedzibie firmy.


ZAPISY I KURSY prowadzone są w systemie ciągłym, w każdej chwili istnieje możliwość zapisania się i umówienia terminu szkolenia.

Proponujemy kursy i uprawnienia do obsługi:

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT, po zakończonym kursie dotyczącym obsługi urządzeń transportu bliskiego, osoba szkolona powinna pozytywnie zaliczyć egzamin państwowy który składa się części teoretycznej i praktycznej.

Po pozytywnie zaliczonym egzaminie przed komisją UDT wydawane jest zaświadczenie kwalifikacyjne umożliwiające pracę danym typem urządzenia poddozorowego.

UTD - wzór uprawnień Uprawnienia UDT

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482