Kurs na magazyniera

Magazyn - obsługa magazynu przez magazyniera

Poszukujesz możliwości uzupełnienia i podniesienia kwalifikacji? Już teraz zapisz się na kurs, dzięki któremu zostaniesz nowoczesnym magazynierem.

Wykwalifikowany magazynier to zawód, w którym stosunkowo nietrudno jest znaleźć zatrudnienie. Poza takimi cechami jak: obowiązkowość, dokładność, sumienność trzeba posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe. Obsługa nowoczesnych magazynów wymaga takich umiejętności jak prowadzenie dokumentacji, inwentaryzowania towaru, obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

 

Organizowany przez nas kurs magazyniera przeznaczony jest dla:

 • Osób już zatrudnionych w magazynach, ale nieposiadających odpowiedniego przygotowania zawodowego,
 • Osób niepracujących, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje,
 • Osób pracujących w magazynie, dążących do awansu – nadzoru procesów logistycznych w firmie.

 

Kurs magazyniera składa się z części teoretycznej i praktycznej której zakres tematyczny to:

 • Gospodarka magazynowa – zagadnienia ogólne,
 • Technologia prac magazynowych,
 • Zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania,
 • Prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów,
 • Zasady i technologia magazynowania,
 • Zapasy: cel i funkcje zapasów,
 • Wiadomości z zakresu organizacji gospodarki magazynowej,
 • Prawa i obowiązki personelu magazynowego,
 • Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w magazynach,
 • Wdrażanie systemów GHP oraz HACCP,
 • Zapoznanie z obsługą komputera od podstaw,
 • Zasady gospodarki magazynowej oraz obsługa programów użytkowych w magazynie: „WF – Mag” ( program do fakturowania) oraz „Symfonia” (umożliwia przeprowadzanie operacji księgowych),
 • Część praktyczna to ćwiczenia, podczas których kursanci sprawdzają i utrwalają zdobytą wiedzę i umiejętności.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482