Oznakowanie obiektów i ich wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Oferujemy Państwu usługę profesjonalnego, zgodnego z normami PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02 oznakowania dróg ewakuacyjnych wraz z umieszczenie tablic informacyjnych o lokalizacji sprzętu pożarowego.
W ramach usługi wykonujemy oznakowanie dróg ewakuacyjnych, pomieszczeń, w których konieczne są minimum 2 wyjścia ewakuacyjne, miejsc ulokowania sprzętu przeciwpożarowego, przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu, materiałów niebezpiecznych.

Zajmujemy się też prawidłowym rozmieszczeniem instrukcji przeciwpożarowych.Planując oznakowanie i rozmieszczenie sprzętu pożarowego kierujemy się wiedzą, doświadczeniem oraz wymaganiami ogólnymi.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482