Kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych

Butla gazowa - wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych podnośnikowych

Zgodnie z obowiązującym prawem, operatorzy wózków widłowych, aby wymieniać butle gazowe, muszą posiadać odpowiednie szkolenia potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Organizujemy profesjonalne szkolenia z obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych. Są one przeznaczone dla kierowców, którzy wcześniej uzyskali uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi elektrycznymi i spalinowymi, a nie posiadają uprawnień do wymiany butli w wózkach zasilanych płynnym gazem.
Osoby, które rozpoczynają kurs na kierowcę wózka jezdniowego, jednocześnie przechodzą kurs wymiany butli gazowych.

 

Kurs obsługi wymiany butli gazowych składa się z części:

  • Teoretycznej i praktycznej.

 

Kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych - program szkolenia:

  • Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli,
  • Wymiana butli wykonana przez instruktora,
  • Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia,
  • Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia ,
  • Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia.

 

W części teoretycznej kursant zapoznawany jest z budową butli gazowych, ich typami i oznaczeniami, zasadami transportu butli, jej przechowywania. Ponadto poznaje zasady BHP uwzględniające uwzględnia się tematykę zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych istniejących przy wymianie butli oraz sposobów ochrony przed wypadkiem w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482