Kurs pierwszej pomocy

 

Pierwsza pomoc to kilka prostych czynności, które zastosujemy u osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

W zakres pierwszej pomocy oprócz resuscytacji krążeniowo-oddechowej wchodzą również inne działania, które możemy wykonać sami (np. zaopatrywanie ran lub niewielkich oparzeń) bez potrzeby angażowania zespołów ratownictwa medycznego.

 

Cel szkolenia pierwszej pomocy:

  • Przygotowanie do udzielenia pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia ludzkiego

 

Czy udzielanie pierwszej pomocy to jedynie nasza dobra wola?

  • Art. 162 § 1 kodeksu karnego: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. „

Zgodnie z powyższym każdy z nas ma obowiązek niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy i powiadomienia profesjonalnych służb ratowniczych.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482