Instrukcja przeciw pożarowa

Ułożenie poprawnej instrukcji wymaga uwzględnienia specyfiki obiektu, jego rozkładu, lokalizacji dróg ewakuacyjnych, zagrożeń pożarowych, osób odpowiedzialnych za wyjścia ewakuacyjne i wielu innych czynników.

Wspierając pracodawców w tym zadaniu oferujemy profesjonalne sporządzanie instrukcji pożarowej dla konkretnego obiektu.Pracę poprzedzamy szczegółową analizą warunków panujących w zakładzie, oceniając potencjalne ryzyko pożaru, rozkład i możliwości dróg ewakuacyjnych .Opierając się na logicznych założeniach i doświadczeniu przygotowujemy zarówno instrukcje ogólne, jak i przeznaczone do konkretnych hal, magazynów, przetwórni o wysokim zagrożeniu pożarowym.Dokonujemy również obowiązkowej okresowej aktualizacji instrukcji pożarowych.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482