Badania lekarskie

  • Operatorów wózków widłowych,
  • Kandydatów na kierowców wszystkich kategorii praw jazdy,
  • Wymagane są dla kierowców zawodowych w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowych, przed rozpoczęciem takiego szkolenia,
  • Wymagane są dla kierowców zawodowych przechodzących szkolenie okresowe i wykonywane są po szkoleniu okresowym.

 

Badania lekarskie dla operatorów urządzeń transportu bliskiego

 

Badania mają na celu stwierdzenie istnienia lub ustalenie braku przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu.

Badania przeprowadza uprawniony do nich lekarz medycyny pracy, wystawiający stosowne świadectwo.

Oferujemy wykonanie takich badań u nas w ośrodku lub w firmie gdzie odbywa się szkolenie.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482