Szkolenia okresowe przeciw pożarowe

Szkolenie okresowe przeciwpożarowe ma na celu przypomnienie wiadomości i uzupełnienie ich o zmiany, jakie pojawiły się od czasu pierwszego szkolenia lub poprzedniego szkolenia okresowego.

Podczas zajęć pracownicy utrwalają procedury ewakuacji i wiedzę niezbędna do prawidłowego postępowania w czasie pożaru.
Uwzględniane są również informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczególnie w tych obiektach, w których wykorzystuje się materiały łatwopalne.

W stosunku do szkolenia wstępnego program szkolenia okresowego rozszerzony jest o pierwszą pomoc w razie wypadku, udzieloną poszkodowanemu w pożarze.

Zajęcia obejmują również praktyczne ćwiczenia z ewakuacji i obsługi sprzętu gaśniczego.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482