Kurs kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

 

Kwalifikacja wstępna obowiązuje:

 • Kierowców kategorii D, którzy uzyskali swoje uprawnienia po 10 września 2008 roku,
 • Kierowców kategorii C, którzy uzyskali swoje uprawnienia po 10 września 2009 roku.

Jeśli zdobyłeś uprawnienia kierowcy wcześniej możesz ograniczyć się jedynie do odbycia stosownego szkolenia okresowego.

 

 Do wyboru masz różne opcje szkolenia uzależnione od spełnianych przez Ciebie kryteriów:

 • Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców, którzy ukończyli 21 lat a nie ukończyli 23 roku życia, obejmujący 280 godzin zajęć,
 • Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców, którzy ukończyli 23 rok życia, obejmujący 140 godzin zajęć,
 • Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla kierowców posiadających kwalifikację wstępną w zakresie konkretnej kategorii prawa jazdy, a pragnących rozszerzyć uprawnienia na inne pojazdy, trwający 70 godzin,
 • Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej dla kierowców posiadających kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie konkretnej kategorii prawa jazdy, a pragnących rozszerzyć uprawnienia na inne pojazdy, trwający 35 godzin.

 

Prowadzone przez doświadczonych instruktorów zajęcia na naszym profesjonalnym, przygotowanym zgodnie z ministerialnymi wymogami kursie zależnie od długości szkolenia obejmują takie zagadnienia, jak:

 • Racjonalne kierowanie pojazdem w zakresie optymalizacji zużycia paliwa, bezpieczeństwa przewozu ładunku lub pasażerów, prawidłowego mocowania ładunków,
 • Umiejętność stosowania przepisów drogowych i przewozowych w praktyce,
 • Zagrożenia drogowe i środowiskowe w zawodzie kierowcy,
 • Obsługa i logistyka.

 

Udział w jednym z powyższych szkoleń wymaga spełnienia określonych wymogów. Możesz przystąpić do zajęć, jeśli:

 • Przebywasz na terenie RP z powodów rodzinnych lub zawodowych minimum 185 dni w roku lub studiuje od minimum sześciu miesięcy,
 • Nie posiadasz obywatelstwa państwa należącego do UE a chcesz pracować na rzecz firmy polskiej lub mającej siedzibę w Polsce,
 • Posiadasz odpowiednie zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482