Kurs na żurawie wieżowe - żurawie budowlane

Żuraw wieżowy

Żuraw wieżowy górnoobrotowy jest to dźwignica, która składa się z pionowego masztu montowanego na stacjonarnym lub przejezdnym podwoziu. Do pionowego masztu zamontowany jest poziomy wysięgnik po którym przemieszcza się tzw. wózek przemieszczający ładunek w pionie i poziomie.

 

Żuraw szybkomontujący

To żuraw dolnoobrotowy, którego konstrukcja umożliwia przygotowanie do pracy w szybkim czasie bez użycja dodatkowych urządzeń.

Są to maszyny budowlane niezbędne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na operatorów tych maszyn. Warto więc zdobyć uprawnienia do ich obsługi, co daje szansę na znalezienie pewnej i dobrze płatnej pracy.

 

Cel kursu i uprawnienia na żurawie wieżowe:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do samodzielnej pracy operatora żurawi wieżowych oraz zdanie egzaminu przed komisją UDT.

Kurs kończy się wydaniem uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi żurawi wieżowych i szynowych.

Kategoria uprawnień UDT: I Ż.

 

Warunki uczestniczenia w kursie na żurawie wieżowe:

  • Ukończone 18 lat,
  • Wykształcenie minimum podstawowe,
  • Badania lekarskie i psychologiczne i otrzymały orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora żurawi wieżowych.

 

Kurs na żurawie wieżowe składa się z części teoretycznej i praktycznej

W części teoretycznej kursanci zaznajamiani są z budową żurawi, wyposażeniem mechanicznym, elektrycznym, hydraulicznym. Poznają elementy bezpieczeństwa i elementy sygnalizacji żurawi, przechodzą kurs BHP. Zakres tematyki kursu jest zgodny z zaleceniami i wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.
W części praktycznej uczą się pod okiem instruktora prawidłowej eksploatacji i pracy tymi urządzeniami.

 

Program szkolenia na żurawie wieżowe:

  • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego,
  • Wiadomości o dozorze technicznym,
  • Maszynoznawstwo specjalistyczne,
  • Eksploatacja,
  • BHP,
  • Zajęcia praktyczne.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482