Kurs prawa jazdy na motocykle

Prawo jazdy na motocykle

 

Zajęcia praktyczne to nie tylko możliwość skorzystania z profesjonalnie przygotowanego placu manewrowego, ale również doświadczone rady instruktorów o przyjaznym, pozytywnym nastawieniu do kursantów. Na zajęcia praktyczne kursant umawia się z instruktorem indywidualnie, także dni i godziny możemy ustalić według indywidualnych potrzeb.

 

Celem kursu na prawo jazdy kategorii A jest nie tylko przekazania kursantom wiedzy teoretycznej z przepisów ruchu drogowego, ale przede wszystkim nauczenie ich prawidłowej i bezpiecznej jazdy motocyklem.

 

Badania lekarskie do kursu można wykonać u nas w ośrodku szkolenia.

 

Kurs na Prawo jazdy kat A

Egzamin państwowy obejmuje zarówno test z wiedzy na temat ruchu drogowego, obsługi motocykla i udzielania pierwszej pomocy, jak i jazdę po placu manewrowym oraz w ruchu ulicznym.

 

Kategoria A uprawnia do kierowania:

 • Motocyklem, również z bocznym wózkiem,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat.A2,A1, AM.

 

Wymagania dotyczące możliwości uczestniczenia w szkoleniu:

 • Minimalny wiek:23 lata i 9 miesięcy lub 20 lat przy posiadaniu prawa jazdy kat. A2 od 2 lat,
 • PKK Profil Kandydata na Kierowcę, dostarczony przed rozpoczęciem kursu.

 

W celu zapisania się na kurs na prawo jazdy należy uzyskać dokument w Wydziale Komunikacji, który stanowi zaświadczenie o posiadaniu przez nas PKK – profilu kandydata na kierowcę.

 

Aby uzyskać PKK – Profil kandydata na kierowcę należy:

 • Posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, można wykonać badania lekarskie u nas na miejscu,
 • Posiadać fotografię kolorową – 3,5cm x 4,5cm,
 • Złożyć wniosek do wydziału komunikacji o wydanie PKK.

 

Kurs na Prawo jazdy kat A2

Prawo jazdy kat A2 umożliwia poruszanie się:

 • Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,
 • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Wymagania dotyczące możliwości uczestniczenia w szkoleniu:

 • Minimalny wiek – 17 lat i 9 miesięcy,
 • Badanie lekarskie, można wykonać badania lekarskie u nas na miejscu,
 • PKK Profil Kandydata na Kierowcę dostarczony przed rozpoczęciem kursu.

 

W celu zapisania się na kurs na prawo jazdy należy uzyskać dokument w Wydziale Komunikacji, który stanowi zaświadczenie o posiadaniu przez kursanta PKK – profilu kandydata na kierowcę.

 

Aby uzyskać PKK – Profil kandydata na kierowcę należy:

 • Posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, , można wykonać badania lekarskie u nas na miejscu,
 • Posiadać fotografię kolorową – 3,5cm x 4,5cm,
 • Złożyć wniosek do wydziału komunikacji o wydanie PKK.

 

Kurs Prawa jazdy kat A1

Prawo jazdy kat A1 uprawnia do poruszania się:

 • Motocyklem o pojemności skokowej nie przekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg,
 • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM.

 

Wymagania umożliwiające uczestniczenie w szkoleniu:

 • Minimalny wiek – 15 lat i 9 miesięcy,
 • Badania lekarskie, , można wykonać badania lekarskie u nas na miejscu,
 • PKK Profil Kandydata na Kierowcę dostarczony przed rozpoczęciem kursu.

 

W celu zapisania się na kurs na prawo jazdy należy uzyskać dokument w Wydziale Komunikacji, który stanowi zaświadczenie o posiadaniu przez nas PKK – profilu kandydata na kierowcę.

 

Aby uzyskać PKK – Profil kandydata na kierowcę należy:

 • Posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, badanie lekarskie można wykonać u nas na miejscu,
 • Posiadać fotografię kolorową – 3,5cm x 4,5cm,
 • Złożyć wniosek do wydziału komunikacji o wydanie PKK.

 

Kurs Prawa jazdy kat: AM

Prawo jazdy kat AM uprawnia do poruszania się:

 • Motorowerem – pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h,
 • Czterokołowcem lekkim – masa własna nie przekraczająca 350kg, prędkość maks nie przekraczająca 45 km/h.

 

Wymagania dotyczące możliwości uczestniczenia w szkoleniu:

 • Minimalny wiek – 13 lat i 9 miesięcy
 • Badania lekarskie,
 • PKK Profil Kandydata, można wykonać badania lekarskie u nas na miejscu.
  na Kierowcę, dostarczony przed rozpoczęciem kursu. Badanie lekarskie do PKK można wykonać u nas na miejscu.

 

W celu zapisania się na kurs na prawo jazdy należy uzyskać dokument w Wydziale Komunikacji, który stanowi zaświadczenie o posiadaniu przez nas PKK – profilu kandydata na kierowcę.

 

Aby uzyskać PKK – Profil kandydata na kierowcę należy:

 • Posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, badanie lekarskie można wykonać u nas na miejscu,
 • Posiadać fotografię kolorową – 3,5cm x 4,5cm,
 • Złożyć wniosek do wydziału komunikacji o wydanie PKK.

W razie jakichkolwiek pytań

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Skontaktuj się z nami

535 000 482